Žluč - Pitta

U člověka typu Žluč obvykle převládají tyto vlastnosti:

 - —Středně těžká tělesná konstituce

 - —Pracují systematicky a organizovaně

 - —Odpor vůči horku

 - —Silný hlad a dobré trávení

 - —Středně rychlá chápavost a paměť

— - Podnikavý, odvážný, sklon k netrpělivosti a hněvu