Lekce ájur - jógy vedu v ZŠ Svobodná, Šobrova 2070/7, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek každou středu od 18.30.

 

Nábor nových členů probíhá průběžně...

Pro nově příchozí je první lekce zdarma!