Ceník a všeobecné obchodní podmínky

Procedury:

TRAPEUTICKÁ HLOUBKOVÁ MASÁŽ -  zahrnuje odstranění konkrétních bolestivých problémů (spoušťových bodů) dle obtíží pomocí masážních pomůcek, lávových kamenů a baněk a nápravu pohybového systému s prvky chiropraxe.

        Délka procedury cca 60 min.
        Cena 650,-- Kč

CELKOVÁ ÁJURVÉDSKÁ (INDICKÁ) MASÁŽ - Abhjanga
         Zahrnuje olejovou masáž celého těla, krční páteře, zad, nohou, chodidel, břicha, hrudníku, rukou, obličeje a hlavy.
         Délka procedury cca 60 min.
         Cena 750,-- Kč

ÁJURVÉDSKÉ DOPORUČENÍ PRO VÝŽIVU TĚLA I. 
        Zahrnuje pulzovou diagnostiku, určení vhodných a nevhodných potravin, množství jídla a pití, denní režim atd.
        Délka konzultace cca 60 min.
        Cena 1500,-- Kč

ÁJURVÉDSKÉ DOPORUČENÍ PRO VÝŽIVU TĚLA  A DUŠE II.
        Zahrnuje marmovou diagnostiku s chodidel, tělesné cvičení ájurjógu, meditace, terapeutickou hudbu, aromaterapii
        Délka konzultace cca 60 min.
        Cena 1000,-- Kč

ÁJUR - JÓGA PRAVIDELNÉ LEKCE  
        Délka lekce cca 75 min.
        Cena: první lekce zdarma, permanentka na 12 lekcí / 3 měsíce: Cena 1700,-- Kč, cca. 140,-- Kč / za lekci
       

DÁRKOVÉ POUKAZY - dle vašeho výběrů masáží anebo počtů návštěv masážního centra

Všechny nabízené procedury zahrnují pohoštění ájurvédským čajem.

Uvedené procedury nabízím v centru osobního rozvoje Strom setkávání Nová 99, Písek   pondělí, úterý : 08.00. - 18.00.

Lekce ájur - jógy vedu v ZŠ Svobodná, Šobrova 2070/7, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek ve středu od 18.30. 

 

Ceník je platný od 1.1. 2023.

       Objednání na všechny procedury je nutné předem! Tel: +420 773 978 168

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky ájurvédského masážního centra - Ajurmed IČ 044 288 54

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb ájurvédského centra - Ajurmed (dále jen provozovatel) IČ 044 288 54, v provozovně
Strom setkávání Nová 99, Písek 397 01, a kupujícím poskytovaných služeb ( dále jen kupující ), návštěvníkem centra ( dále jen návštěvník ) a uživatelem poskytovaných služeb ( dále jen zákazník ).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Nákupem dárkového poukazu, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra, kapacitu a předepsanou temperaci centra.

2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na masáž dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

2.3  Předčasný příchod
Prostory centra nejsou přístupné v libovolnou dobu není zde čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky masážního studia je možno přijít nejdříve 20 minut před dohodnutým termínem.

2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

2.5. Absence zákazníka
V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu nebo bonusu zdarma.

2.6. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem

2.7. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

2.8. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Centrum nemá prostor na odkládání cyklistických kol.

2.9. Odchod z centra
Centrum poskytuje nadstandardní zákaznický časový komfort. S ohledem na ostatní návštěvníky centra se očekává odchod každého zákazníka do 15-ti minut po skončení masáže.

2.10. Osobní věci a cennosti
Centrum poskytuje standardní zákaznický bezpečnostní komfort. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí.

2.11. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud  se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

2.12. Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí v centru a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Všechny ceny obsahují DPH vy výši 21%.


3. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a  hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

4. Dárkový poukaz

4.1. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolné relaxační masáže z nabídky masážního centra – ajurmed. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah   dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením masáže. Popis jednotlivých masáží najdete na webových stránkách centra : www.ajurmed.cz.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže pro ověření platnosti.

4.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh masáže.  Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

4.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.

4.4. Lhůta použitelnosti
Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, uvedeného na rubu dárkového poukazu. Služby masážního centra je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

5. Závěrečná ustanovení

5.1  Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.

5.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2022.